Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ Φιλοσοφία

ΤΟ Π.Μ.Σ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία απευθύνεται σε όλους αυτούς που αγαπούν την Φιλοσοφία και ό, τι αυτή είτε προϋποθέτει, είτε γεννά σε εκείνον που θα ασχοληθεί με αυτήν: την ρηξικέλευθη και καινοτόμο σκέψη, την αμφισβήτηση, την αναζήτηση εναλλακτικών δρόμων καθώς και τρόπων αντίληψης και διαχείρισης της καθημερινότητάς. Σταθερός μας στόχος είναι η επιδίωξη της αριστείας. Για τον λόγο αυτό αφ΄ενός οι προσπάθειές μας αποβλέπουν στην δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο θα ευνοεί την επίτευξή της, αφ' ετέρου ενθαρρύνουμε τους φοιτητές που την επιδιώκουν - ανεξαρτήτως των προπτυχιακών σπουδών τους - να δοκιμάσουν να ενταχθούν στην ομάδα μας.