Αρχική σελίδα » Προσκεκλημένες Διαλέξεις

Το ΠΜΣ Φιλοσοφία φιλοδοξεί να προσφέρει στους φοιτητές του πολύπλευρη γνώση αλλά και ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις της φιλοσοφικής σκέψης και τα σύγχρονα θέματα που απασχολούν τον φιλοσοφικό διάλογο. Για τον σκοπό αυτό διοργανώνει κάθε χρόνο Σειρά Προσκεκλημένων Διαλέξεων. Στην σειρά αυτή προσκαλούνται διακεκριμέμνοι φιλόσοφοι από το εξωτερικό. Οι διαλέξεις γίνονται στην Αγγλική και σκοπός τους είναι οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με τις πλέον σύγχρονες τάσεις της φιλοσοφικής σκέψης από ολόκληρο τον κόσμο.