Αρχική σελίδα » Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία προσφέρει τρεις κατευθύνσεις σπουδών:

  • Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών
  • Πολιτική Φιλοσοφία
  • Εφαρμοσμένη Ηθική

Πόσες και ποιές από αυτές θα λειτουργήσουν κάθε χρόνο εναπόκειται στην κρίση και τον ετήσιο σχεδιασμό της Πενταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα προσφερθούν όλες οι κατευθύνσεις.