Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Οποιαδήποτε ακαδημαϊκή - εκπευδευτική δομή είναι πρωτίστως οι άνθρωποι που το συναπαρτίζουν και το υπηρετούν. Δείτε δίπλα τα μέλη της Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής, την Γραμματέα και τους διδάσκοντες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία.