Αρχική σελίδα » Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2017-2018

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έως 30 θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Κατεύθυνση "Ιστορία της Φιλοσοφίας".

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ